Obsah

Krizový plán obce Lípa byl schválen usnesením č. 5/3/2021 Zastupitelstva obce Lípa  dne 23.6.2021