Obsah

 

Plán činnosti orgánů obce Lípa při vzniku mimořádné události (11.52 MB)

Plán činnosti byl aktualizován a schválen Zastupitelstvem obce Lípa, usnesením č.  10/5/2022 dne 7.12.2022

Krizový štáb obce Lípa