Obsah

Rozpočet obce

Všechny dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Lípě v úředních dnech (pondělí  a středa )

od 8:00 do12:00 a od13:00 do 17:00 hodin