Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

hasičský znak

SDH vznikl 1. května 1927 a působí v obci nepřetržitě.

Jeho historie je popsána v publikaci Almanach Lípa 1261 - 2001 (str. 83 - 85) a v Dodatku k almanachu 2001 - 2012 (str. 52 - 53).

Po roce 1991 byla hasičská zbrojnice opravena, plynofikována. Další opravy zbrojnice
byly provedeny v roce 2012 (nové sociální zařízení, výměna oken, oprava elektroinstalace, zateplení).

hasičská zbrojnice

V roce 2007 se konaly oslavy 80 let od založení SDH.

K 1. 1. 2013 je evidováno 57 členů, z toho 12 mladých hasičů a 45 dospělých členů (30 mužů, 15 žen).

Velitelem SDH je pan Václav Šimek čp. 187 (tel.732 502 697)
Velitelem JSDH je Luděk Cholasta čp. 216 (tel. 604 584 564)
Vedoucí mladých hasičů je Barbora Palánová čp. 265
Starostou SDH byl do roku 2014 Pavel Balajka čp. 12 Od roku 2015 je starostkou hasičů v Lípě Ing. Markéta Slováková.

V roce 2019 proběhla demolice a následná novostavba hasičské zbrojnice.

Nová budova HZ  se nachází stejném místě a vytváří zázemí a lepší hygienické podmínky pro chod a rozvoj JSDH Lípa. Je centrem přípravy, vzdělání a setkání hasičů, kteří využívají klubovnu a zasedací místnost. Objekt  primárně slouží jako dílna a depo hasičských vozů a sklad hasičského materiálu, nářadí apod. Součástí stavby je věž na sušení hadic.

HZ 2019

Více se dozvíte na webových stránkách SDH http://www.sdhlipa.cz