Obsah

SOUČASNOST OBCE OD ROKU 1991

      V předcházejícím období po 2. světové válce byl v obci zrušen obecní úřad, škola, služby. Z Lípy se stává průmyslová zóna města Zlína. Při budování socialistické vesnice se zcela zapomnělo na lidi v ní žijící.

     Začátek byl tristní -  od Městského národního výboru Zlín jsme při delimitaci  dostali počítací stroj Nina, starší psací stroj a obraz prezidenta. V obci byl rozdělaný vodovod, malá část staré kanalizace s vyústěním do Dřevnice. Nebylo kam dát židli a stůl starostovi. 

     Obecní úřad začal pracovat v buňkách ve dvoře hostince U Kubínů, pak v nájmu v č.p. 151 a od roku 1994 v zrekonstruovaných prostorách bývalé školy, od roku 1974 mateřské školky.

Od roku 1991 do roku 2012 se vybudovaly komplexní inženýrské sítě – plynofikace všech domácností a firem, dokončení  celého vodovodního řadu, vybudování kanalizačního řadu s napojením do Kanalizačního sběrače Zlín, Malenovice, byly posíleny rozvody  elektrické energie a zbudovány nové trafo stanice.

Opraveny byly obě autobusové zastávky, budova hasičské zbrojnice. Areál mateřské školky prošel  postupně rekonstrukcí doslova od sklepa až po střechu. V bývalé školní zahradě vzniklo dětské hřiště, vlastně jako první větší investice nově vzniklého zastupitelstva v roce 1993. Bylo to v okolí první hřiště pro děti tohoto druhu, postaveno bez dotací z okresu či ministerstva.

Domácí přijímače obecního rozhlasu mají občané v domácnostech,  jsou  napojeny na Záchranný integrovaný systém HS Zlínského kraje.

Pro bezpečnost byla vybudována spojovací stezka do Želechovic ( v r.2000), přechody pro chodce s rychlostními světelnými tabulemi (r. 2008).

Veškeré  místní komunikace získaly nový asfaltový povrch, spolu s vjezdy k domům a parkoviště, které jsou ze žulové a zámkové dlažby.

Prý zřejmě rarita ve střední Evropě – 190 parkovacích míst veřejných a 25 soukromých na cca 230 domů.

Areál sokolovny je na rekonstrukci připraven (je hotová projektová dokumentace, vyřízeno stavební povolení). Šetří se peníze na tuto velkou akci.

       Celkem 100 mil. Kč – tolik Obec Lípa investovala do svého zevnějšku, do svých inženýrských sítí. A to vše bez jakýchkoliv dotací, pouze několik příspěvků z kraského úřadu ve výši asi 4% celkových nákladů.

Nejen obec, ale i samotní Lipjané pečují o své domy, zahrady. Rovněž místní podniky a firmy mají nové technologie, čistírny i vzhled.

Přibývají občané na nových zónách bydlení. Lípa se rozvíjí . Naplňuje heslo o „dobré adrese“ místních obyvatel.

K investicím patří i společenský život, i ten je naplňován v plné výši, zřejmě není vesnicepodobné velikosti, která by měla tolik prestižních politických návštěv.

     V roce 1994 navštívil Lípu předseda vlády Václav Klaus, v roce 1996 byl na návštěvě Milan Uhde, předseda Parlamentu.

V roce 2001 v rámci oslav 740 let zmínky o obci přijel valašský král B.Polívka a povýšil naši  obec na Valašskú Královskú dědinu Výnosem č.1.

Hostem slavnosti byla i herečka Stela Zázvorková, hejtman Zlínského kraje, starostové z okolních obcí, přednosta Okresního úřadu a další významní hosté.

    26. dubna 2005 navštívil naši obec prezidentský pár Václav a Lívie Klausovi v rámci třídenního pobytu ve Zlínském kraji.

     20.září byl hostem v obci předseda Senátu Přemysl Sobotka.

Dne 12. prosince 2004 se naše železniční stanice   p o p r v é   jmenuje Lípa nad Dřevnicí.