Obsah

Soutěž VESNICE ROKU

 

Naše obec se do celostátní soutěže přihlásila poprvé v roce 2002. V ní jsme získali čestný diplom „Za úsilí o obnovu vesnického charakteru příměstské obce“.

diplom

Podruhé to obec Lípa zkusila v roce 2013. Přihláška, která obsahovala rozsáhlou Charakteristiku obce, fotky obce a ze společenských událostí, byla zaslána v dubnu na Ministerstvo místního rozvoje.

Hodnotící komise přijela do obce 20. května o půl osmé ráno. V atriu ji přivítali zástupci obce, mateřské školy, jednotlivých spolků i samotní občané. V rámci objížďky všech částí a prohlídky urbanismu jsme navštívili rekonstruovaný mlýn čp. 18 v Chalupkách, který byl přihlášen do soutěže Zlatá cihla; na Stráních Rybářskou baštu, na Potůčkách se „zatahovalo“. Na lipských pasekách jsme obdivovali soukromá jatka a krásnou vyhlídku. Na závěr nás čekala prohlídka mateřské školy a knihovny.

Děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě materiálů a programu pro komisi.

A výsledek?

Asi nic, starosta nebyl v kroji a nemáme Soubor písní a tanců… neboť na vzhledu obce prý nezáleží! (viz. Článek ve Zlínském deníku z 21. 6. 2013.) Stuhu jsme žádnou nezískali.

Získali jsme alespoň „Mimořádné ocenění za komplexní přípravu a realizaci urbanistického rozvoje obce.“ Toto ocenění bylo spojeno s finanční odměnou 20 000 Kč.

ocenění

V kategorii B získala stavba bytového domu čp. 18 diplom „Zlatá cihla“ za rekonstrukci bývalého mlýna.

zlatá cihla