Obsah

Lipské čarodějnice

 

Nové webové stránky spolku:

http://lipskecarodejnice.webnode.cz/

originální spis čarodějnic zde ke stažení

Po dlúhá staletí sa v našéj dědině nic klúdného nedělo … Tož rozhodly zme sa,  že ostaneme věrné odkazu našich prababek aj pramám a ukážem celéj dědině, co za zázraky v nás dřímú …Tož s túto vizú zme sa slétly l.p. 2012 na prvním novodobém sletu čarodějnic. Tyjátr to býl veliký ! Slétly sme sa fšecky – od malých pěkných čaramůr až po ty staré, škaredé aj přezrálé. No a od téj doby sa slétáme v pravidelných intervaloch 2x ročně – dycky na konci dubna a října.

 

Tož fčíl o našich cíloch … Fšecky čaramůry našeho dobrovolného spolka sa shodly na tom, že sa mosí:

  • natlúct cérkám odmala do gebulí naše tradyce
  • furt monitorovat, co sa děje v dědině. Gvúli temu zme zestavily speciální letku s označéním ČIS (tzn. Čarodějnická informační služba). Tá sa nezastaví, bo glebetnic je v našem rajóně moc a celá letka kvůli temu mosí fachat na směny.
  • posilovat súdržnost v celéj jednotce = fšecky máme fšecko a nikdo nic nechce
  • pozdvihnút kultúru celéj dědiny a to hlavně v dušévní rovině, bo zme si fšimly, že to fšeci ostatní nemajú v hlavách v rychtyku.

V rajónu máme nekolik černých ďůr, tajak je Silo, mrakoš, tepeláky, morisáky a dneska už aj dejaký zasratý vysílač. Je to tu samý hrb, samá ďůra a o rovinu ani zmetákem nezavadíš. Kvůlik týmto fšeckým vyfikundacám mosíja naše letky procházat školéním BOZP. Obnášá to užívání:

  • pat u hnát, bo ABS nám zvrchu nepovolili
  • popelníků na očách pro lepší zrak starších rašplí
  • érbegu na tlamu (gdyž néni, tož molitána)
  • padáka pro případ núze – eném u starších modelů košťat
  • katapulta, kerým sú vybavené fšecky nové košťata.

Co sa týče leteckých koridórú tož pravdú je, že sa nám vnich furt motajů  Bóingy, Érbusy a iné historické éroplány. Eště že tý harapáky po tmě svítíja, ináč by bylo zle !

Najhorší časy nastávajú našim letkám v zimě. Najhůř je, dyž mrzne až praščí. Čaramůry sa z nočních oblétaček vracajú zmrzlé tajak by doletěly až z Antarktídy, , soplisko im čato visí od frňáka tajak rampúchy, ušiska sú na na tem podobně a takéj pracky a řitiska často přimrzajú k násadám …  Proto zme v týchto kritických měsícách přistúpily k preventyvným opatřéním – tým sú větší příděly mandragóry … no a když aj tá donde,  pomožem si trnkovýma kapkama.

Tož práce tu máme víc než dosť ! Né enom že prováďáme pravidelné noční přelety přes celú dědinu -obyčajně v sevřenéj formaci, bo ináč sa nám půlka letky poztrácá... Mosíme k temu furt mapovat stav v rajóně, sem tam uřknút nejaký ten dobytek a flústnút ohnivú slinu. Tož a gdyž v noci potkáme dejakého pazgřivca, tož do něho vlomíme kúzelný lektvár, aby na nás dlúho vzpomínál.

Když už zme u tých lektvárů, tož uvaříme gde co … od lektvára zapomňéní aj lásky, přes kostiskosrůstač, nadůvací driják až po sračkohnačák. Spotřeba lektvárů je v našéj jednotce veliká ! Šak také gvúli vařéní posbíráme gdeco … užofky, žabiska a pijjavice u Dřevky, muchomůrky a sataniska na Pasekách, pavůčiska, hadiska, potkaniska, žížaliska a ostatní havěť.

Furt také trháme bodláčiska, kopřiviska, pryskyřníky, lýkovce a iné vzácné býlisko.

Abyzme měly přehled nad širokým okolím, tož máme pravidelnú předsunutú hlídku na Vyhlídce na Pasekách. Ztama je vidět dejaký vůl aj kráva. Dřív sa to v hvozdoch hemžilo myslivcama, ale to už je história. Od téj doby, co nám tí ožralí pazúři zestřelili dvě čaramúry, zme vyhlásily bojovú pohotovost a jak sa smrkne, žádný myslivec sa nám po rajóně už netúlá. Šak to takéj dalo práce ! Najprvá zme začaly  pchat myslivcom do hlavní od flintisek  nadrcené šišky zmíchané s hnojem no a potém zme uhranuly divočáky, srniska a ostatní chamrať, takže nebylo co střílat.  No a když už aj myslivecké psiska vypadaly na zdechnutí,  bylo jasné, že budem po našem.  A od téj doby už máme po večeroch klid !

Patří sa řéct eště nekolik detajlů ohledvá našéj dědiny. Tož v Lípě máme pět hospod a fšecky sa uživíja … V rajóně je aj benzinka - tož s ohnivýma sliniskama a flústancama mosíme dávat bacha !

Ináč tu je školka, gde sa snažíja vychovat malé haranty a takéj obecní úřad (tam sú tí, keří školku úspěšně dokončili). No a v těsnéj blízkosti sa nacházá kaplička … Tož tama ale moc nelétáme …

 

Velikú chlúbú našéj obce je aj fotbalové hřiště s novým hustým travskem. Tož přímo ideální místo pro přistávání naších letek ! Eném fotbalisti furt řvú, že im patama děláme v trávě brázdy … eště asi nikdá neslyšeli o nových technológiách provzdušňování trávníka ! A to eště netušíja, že chceme požádat o noční osvětléní celéj přistávací plochy … to gvůli mladým čaramůrám, bo ty  sa eště špatně orientujú za nocí v prostóře.

 

Krásnú, ale takéj nebezpečnú dominantú našéj obce je silo … Už je obúchané ze fšeckých stran, bo čaramůry v noci furt kvákajů a často při tem  zapomenú  sledovat okolí.! Eště, že je blízko vlakové nádraží … ajzlboňáci furt přesúvajú vagóny a po dědině je takový randál, že nejaké ty šupy do sila úplně zaniknú !

Na závěr sa patří zmínit, že od podzima 2014 máme nového starostu ! Tož zhodly sme sa fšecky, že sa budem vjenovat aj veřejným vjecám a budeme sa pravidelně scházat na veřejných schůzách nového obecního zastupitelstva …To eném abyzme věděly, jak kerý zastupič fachčí a na kerého je potřeba sa   zaměřit !

Tož to je tak ve zkratce fšecko o našéj činnosti … Fšeckým našim fanúškom patří náš dík … těšíme sa na Vás na dalším tyjátru, na který Vás fšecky fčas upozórníme na naší hlavní nástěnce před Rybáskú krčmú v Lípě.

                                           Dolezte…  Žrádla aj chlastu bude dost !

 

                                                                    Letu zdar !

                                                                             Lipské čarodějnice