Obsah

Informace o provádění zimní údržby v katastru obce Lípa nad Dřevnicí

Období zimní údržby -   listopad až březen.

  • Intravilán obce

V zastavěné části obce (intravilánu) je zimní údržba prováděna na místních a účelových komunikacích a chodnících. Dále na autobusových a vlakových zastávkách a mosty, které jsou součástí místní komunikace.

Tzn. komunikace Lípa - MK obecní ( dědina 1B) ,  MK Stráně , MK Podstráňky , MK Potůčky, dále účelové komunikace spojovací, K mlýnu, K nádraží, Na Klečůvku

  • Extravilán obce

Jedná se o oblast Lipských Pasek, kde zimní údržba neprobíhá na účelových komunikacích .

Zimní údržba probíhá pouze na části hlavní komunikace "1C K Pasekám "

a to v úseku od Křižovatky Lípa - Slušovice k ranči Vyhlídka na Lipských pasekách

 

 

Komunikace I/49 (hlavní tah Zlín -Vizovice ) a II/491 (na Slušovice ) udržuje správce komunikace ŘSD