Obsah

Odpady

třídíme

 

Svozy odpadů 2021

DRUHY ODPADŮ

http://jaktridit.cz

Nákládání s odpady v době koronaviru

Poplatky za komunální odpad jsou pro rok 2021 stanoveny na 500,- Kč za osobu, rekreační objekty 500,- Kč za nemovitost, splatnost je do konce března 2021 a platit lze osobně na OÚ Lípa, nebo převodem na obecní účet č.ú. : 1404077359/0800 VS -uveďte číslo popisné, do textu uveďte své jméno a příjmení, abychom platbu správně spárovali.

KONTEJNERY NA BIODPAD

Velké kontejnery na bioodpad budou přistaveny v těchto 4 měsících na dvou stanovištích v obci Lípa

Stanoviště Potůčky:  březen, duben, říjen, listopad

Stanoviště Sokolovna:  březen, duben, říjen, listopad

pila Pěšl