Obsah

Odpady

třídíme

SVOZY ODPADŮ  2023 

DRUHY ODPADŮ

http://jaktridit.cz

Nákládání s odpady v době koronaviru

Poplatky

Poplatky za komunální odpad jsou pro rok 2023 stanoveny na 500,- Kč za osobu,  splatnost je do konce března 2023. Od 1. dubna nebudou vyváženy popelnice na kterých nebude aktuální známka.

Rekreační objekty 500,- Kč za nemovitost se splatností do 30.6.2023

Platit lze osobně na OÚ Lípa, nebo převodem na obecní účet č.ú. : 1404077359/0800 VS -uveďte číslo popisné, do textu uveďte své jméno a příjmení, abychom platbu správně spárovali.

Známky na popelnici Vám doručíme do poštovní schránky!

Pytle na plasty a papír si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě v Lípě během celého roku.

Chraňme životní prostředí a třiďme odpad!

KONTEJNERY NA BIODPAD

Velké kontejnery na bioodpad budou přistaveny v těchto 4 měsících na dvou stanovištích v obci Lípa

Stanoviště Potůčky:   duben, květen a říjen, listopad

Stanoviště Sokolovna:  duben, květen a říjen, listopad

pila Pěšl