Obsah

Odpady

třídíme

Svozy odpadů 2020

Svozy odpadů 2021

DRUHY ODPADŮ

http://jaktridit.cz

Nákládání s odpady v době koronaviru

KONTEJNERY NA BIODPAD 2020

Velké kontejnery na bioodpad budou přistaveny v těchto 4 měsících na dvou stanovištích v obci Lípa

Stanoviště Potůčky:  březen, duben, říjen, listopad

Stanoviště Sokolovna:  březen, duben, říjen, listopad