Obsah

Publikace o obci

O obci Lípa byly vydány publikace:

Lípa 1261 – 2001 (Almanach)

Lípa – dodatek k almanachu 2001 – 2012 

Lípa 2012 - 2021

Knihy si můžete zakoupit na OÚ v ceně 150,-- Kč za 1 kus.


 

LÍPA 1261 – 2001

almanach k 740. výročí obce na Podřevnicku.

Motto: „Vidět daleko a DOJÍT TAM není totéž.“

Předmluvu k publikaci napsal starosta obce Jiří Křivinka:

       „Tato knížka není historickým dílem ani statistickou ročenkou, chce doložit svědectví o tom, že se v pravou chvíli a na patřičném místě potkalo pár spřízněných lidí a to souznění, alespoň jak já to cítím, trvá již přes deset let.
        Považoval bych za velmi nerozumné, abychom o tom nemluvili, není totiž dobré mlčet v jakékoli době, natož v dnešní, otevřené a snad již stabilizované demokratické společnosti.

        Máme zároveň poslední šanci oslovit přímé účastníky některých historických epoch, ať už vzniku Československa, pamětníky první a druhé světové války či jiných událostí české, a tudíž i lipské historie.
        Je mým přáním, abychom si po přečtení lipského almanachu uvědomili podstatu lidského života, platnou několik tisíciletí, že totiž jde nekonečný boj, či mírněji zápas – o poznání, pravdu, svobodu v jakékoliv formě, představy budoucnosti, mnohdy bohužel i holý život. Abychom věděli, že i v této malé vesničce něčím jsme, cosi umíme a mnohé bychom ještě chtěli dokázat.
         Každá část knihy se snaží slovy a fotografiemi připomenout téma, oživit vzpomínky dříve narozených a zároveň je co nejvěrohodněji přiblížit těm mladším.

        U jedné stati mi ale dovolte malé zastavení: je to poslední desetiletí samostatné lípy. Právě tak dlouho jsem jejím starostou, hovořím, vyjednávám snad se všemi občany, se zástupci místních firem a sousedních samospráv. Stejně dlouho zde pracuje obecní zastupitelstvo v téměř nezměněné sestavě a společně se snažíme vtisknout obci řád a pravidla, vést pomyslnou přímku k budoucnosti jedním, a jak jsme přesvědčeni, správným směrem.
        Lípa skutečně zažívá období převratných či alespoň pro nás důležitých událostí. Vždyť i obecní kronika (1982 - 1949) přiznává, že posledním významným okamžikem byl rok 1928, kdy tudy projížděl prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

        My jsme připravili a zvládli návštěvu předsedy vlády této země, přivítali jsme u nás rovněž předsedu Parlamentu České republiky, o jiných osobnostech ani nemluvě. Společenská, politická a kulturní prestiž obce se vysoko zvedla, jsme skutečně rovnoprávný, samostatný prvek v našem novém Zlínském kraji. A to není málo.
        Děkuji všem, kdo přiložili ruku k dílu, podílejí se na práci, případně ji budou vykonávat dál.
        Chci rovněž vyjádřit uznání Lipjanům, o jejichž vysoké občanské uvědomělosti se vlastně nikde nehovoří. Začíná to zájmem o věci veřejné, pokračuje obrovskou zodpovědností u voleb a třeba zdravým, selským přístupem k problémům investiční výstavby.
        Ona výše zmíněná pomyslná přímka stoupá pomalu, ale jistě.
        Umíme se domluvit, nalézt třeba kompromis jako rovnocenní partneři a hlavně jako vyspělí jedinci na začátku nového tisíciletí.
        Přeji vám v něm mnoho šťastných dnů.“  

Publikace dále obsahuje:
Úvod – charakteristiku obce sestavenou vydavatelem knihy Janem Zeťkem.
Kapitoly:

 • Prehistorické osídlení Lípy – Antonín Pekárek
 • Z dějin Lípy – Miroslava Štýbrová
 • Peníze a peněžnictví – Antonín Pekárek
 • Hospodářský život – Svatava Křivinková
 • Nahlédnutí za oponu století – Svatava Křivinková
 • Lesu zdar – Antonín Pekárek
 • Náboženský život – Josef Pala
 • Škola – Svatava Křivinková
 • Spolky – Svatava Křivinková
 • Vystěhovalectví do Ameriky – Jan Mikeska
 • Lipské paseky – Jan Zeťek
 • 2. světová válka – Bohumíra Baletková, Jan Zetěk
 • Osobnosti – Jan Zetěk
 • Vzpomínky
 • Nářeční výrazy a málo frekventovaná slova

Na předním obalu knihy je umístěn znak obce, na zadním foto kůry stromu lípy a obecního praporu. Přední i zadní předsádka obsahují historické fotografie obce.

Publikaci vydalo nakladatelství Region Zádveřice v roce 2001 a je doplněna fotografiemi historickými i z doby nedávné či současné. Na jejím vydání se podílel kolektiv autorů.

      


 

atrium

LÍPA – dodatek k almanachu 2001 – 2012

Autorkou publikace je Ing. Svatava Křivinková.

Motto: „Vidět daleko a DOJÍT TAM není totéž.“

Předmluvu k publikaci opět napsal starosta obce Jiří Křivinka:

     „Je naší společenskou povinností zaznamenat přítomnost obce Lípa pro příští generace. Aby naši potomci jednou mohli objektivně hodnotit vlastní historii.
       Naše podrobné dějiny a události jsou sice zaznamenány v obecní kronice,

ta však může být lehce ztracena či zničena. Nebo také uložena v archívu a tudíž pro mnohé z vás nedostupná.
       Několik set výtisků knihy má výhodu v tom, že část vždy zůstane zachována příštím generacím, přestože mnoho kusů knih shoří, uplave v povodni nebo skončí ve sběru. Proto vytváříme tuto malou knihu, dodatek té minulé, obsáhlejší z roku 2001.
       Když jsem v průběhu přípravy této knihy listoval v hromadě materiálů, které vznikly po našem osamostatnění v roce 1990, objevil jsem záznam svého proslovu z října 2002, kde jsem hodnotil uplynulých 12 let.
       Po přečtení tohoto, již trochu historického dokumentu, jsem požádal autory knihy o jeho zveřejnění, neboť je v něm velmi výstižně popsáno, proč naše obec vzkvétá.
      Tenkrát jsem ovšem netušil, že hodně obecních věcí, stavebních akcí, společenských událostí, atd. budeme provádět dalších 12 let ve stejném stylu a s téměř stejným týmem.
      Ano, dvacet dva let se snažíme ze všech sil, abychom před budoucí generací obstáli.“

Úvodní slovo sestavila a hlavní autorkou publikace je Svatava Křivinková.
Kapitoly:

 • Léta 2001 – 2012 v číslecech
  - Obyvatelstvo
  - Politické zázemí
  - Investice
  - Celostátní soutěž Vesnice roku
  - Školství
  - Proslov starosty z roku 2002
 • Hlavní události:

          2001 - oslavy 740. výročí vzniku obce
          2002 - Povodně v Čechách
          2004 - Změna názvu železniční stanice
          2005 - Návštěva prezidentského páru ČR
                   - Návštěva předsedy senátu ČR
          2006 - Kolaudace na Potůčkách
          2007 - Oslavy 80 let Sboru dobrovolných hasičů
          2008 - Oslavy 70 let TJ Sokol
          2009 - Oslavy 20. výročí 17. listopadu
          2010 - Bleskové povodně na Moravě
          2012 - Kolaudace Chalupek

 • Kultura, sport a jiné činnosti
   - Roční přehled
   - Rok 2004 očima Jana Turečka
   - Kronika obce
   - Měsíčník Lipský zpravodaj
   - Informační technologie, web, rozhlas
   - Vítání dětí, svatby
 • Organizace, místní spolky
   - Tělovýchovná jednota Sokol
   - Myslivecké sdružení
   - Sbor dobrovolných hasičů
 • Z autorských dílen
  - Čas naděje – Jan Zetěk
  - Vzácný zážitek z mého života – Libuše Machařová
  - Hlas z jihočeských Dobronic – Jiří Kodad
  - UFO v Lípě – Jan Tureček
  - Příběh sloupů – Svatava Křivinková
  - Vážné i veselé historky – Svatava Křivinková
 • Domy, chaty, chalupy, firmy  – foto Vladimír Kubík, text Svatava Křivinková

       - Centrum obce
       - Stráně
       - Podstráňky
       - Potůčky
       - Spojovací cesta a domy u hlavní cesty I/49
       - Chalupky
       - Paseky
       - Firmy

Na předním i zadním obalu knihy je umístěn motiv listů stromu lípy, na předním obecní znak a na zadním obecní prapor. Na přední předsádce je foto obce a na zadní její letecký snímek.

Vytisklo Graspo CZ a. s. v roce 2012.

Obě publikace jsou doplněny fotografiemi pana Vladimíra Kubíka a fotografiemi z archivu obce.

                                                                                                                                                     

Fašank

Lípa 2012 - 2021

 U příležitosti 760. výročí první písemné zmínky o své existenci a také 30 let od polistopadového znovunabytí samostatnosti přichází Lípa, obec ležící na břehu řeky Dřevnice na jihovýchodní Moravě ve Zlínském kraji, s další knihou. Z historických témat zpracovává osudy lipských legionářů a místní kroj, zachycuje živé i zapomenuté tradice, ty, které jsou součástí života dnešních rodin, i takové, jež už patří minulosti. Mapuje události v obci a její rozvoj v letech 2012 až 2021, věnuje se bohatému spolkovému životu, který realizuje Tělocvičná jednota Sokol, Myslivecký spolek, Sbor dobrovolných hasičů, Lipské čarodějnice, divadelníci i mateřská škola. Nechybí ani vzpomínky pamětníků, ať už přímo z Lípy či ze sousedních Zádveřic. Vše doprovází bohatá fotografická dokumentace z minulých období i ze současnosti.