Obsah

Mateřská škola

Mateřská škola se nachází uprostřed obce Lípa čp. 118. Sídlí v historické budově dřívější školy, která byla postavena v roce 1892 a jejímž vlastníkem je Obec Lípa.

Od 1.1.2003 je mateřská škola samostatným právním subjektem a zřizovatelem je Obec Lípa. Budova byla v roce 1997 celkově zrekonstruována. Opraveny byly umývárny dětí, chodba, jídelna a šatna.

Mateřská škola je dvoutřídní s celkovou kapacitou 45 dětí.

Více informací o MŠ najdete na http://www.mslipa.cz

školka

Starší děti navštěvují Základní školu v Želechovicích nad Dřevnicí.

http://zelechovice.websystem.cz/