Obsah

Myslivecký spolek Lípa nad Dřevnicí z.s.

Myslivecký spolek Lípa nad Dřevnicí z.s.

IČ: 48473405

Vznik spolku se datuje na den 15. 7. 1948. Historie je blíže popsána v Almanachu Lípa (str. 81-83).

Hospodaříme na ploše 729 ha, z toho 269 ha lesa. Ostatní zemědělská půda – 448,5 ha a vodní plochy – 11,5 ha.

 

V roce 2018 pracoval spolek ve složení 15- ti řádných členů.

Výbor pracoval ve složení:

Jindřich Indra – myslivecký hospodář

Tomáš Indra – předseda

Ladislav Ujčík  – místopředseda

Jakub Konečný – jednatel


Karel Frýdl – finanční hospodář

Funkci myslivecké stráže vykonává Josef Potůček a Norbert Pelc.

Brigádnická činnost je směřována na stavbu a údržbu veškerých mysliveckých zařízení, práci pro honební společenstvo v Lípě a Lesní singulární společnost Lípa, z.s.

Každoročně jsou prováděny nátěry mladých stromků proti okusu zvěří, podle potřeby výsadba nových stromků, likvidace starých a nefunkčních mysliveckých zařízení v honitbě, likvidace černých skládek, čištění potoka, výstavba a montáž veřejných laviček. Bylo vybudováno 5 umělých nor z prefabrikovaných dílů pro odlov škodné pro podporu stavu drobné zvěře, která je v dnešní době kriticky ohrožena.

Pro zvěř je na zimu zajišťován dostatek jadrného, medikovaného a objemného krmiva, soli a vitamínových solných lizů. Hlavním úkolem mysliveckého spolku v Lípě je zachovat volně žijící zvěři přijatelné životní podmínky v příměstské honitbě, která se nachází pod velkým civilizačním a turistickým tlakem.

V současné době se myslivecký spolek aktivně podílí na likvidaci epidemie afrického moru u černé zvěře, neboť Lipská honitba spadá do zamořené oblasti https://www.svscr.cz/amp-mapy/.

 

Členové mysliveckého spolku jsou ze zákona povinni držet a cvičit lovecky upotřebitelné psy, kteří jim pomáhají nejen při lovu, ale také při hledání poraněné zvěře po autonehodách a jiných vyjímečných situacích. Pravidelně reprezentujeme Lipskou kynologii na národních i mezinárodních pracovních soutěžích.

Ve stavu máme několik lovecky upotřebitelných psů s předepsanými zkouškami z výkonu:        

            Hanoverský barvář

            2 x Polský honič - www.polsky-honic.cz

            Bavorský barvář

            Drsnosrstý jezevčík

            Foxterier hladkosrstý

            Dlouhosrstý jezevčík standardní

 

Myslivecký spolek se pravidelně podílí na organizaci Dětského dne společně s SDH Lípa, dále úzce spolupracuje s obecním úřadem. Jednou za dva roky pořádáme myslivecký ples a průběžně další akce s mysliveckou tématikou.

 

Plány do budoucna:

Pokračovat ve snaze o udržení a zlepšování životních podmínek zvěře, výstavba a údržba mysliveckých zařízení, spolupráce s Honebním společenstvem, Lesní singulární společností  Lípa, z.s. a s vedením obce Lípa. Do svých řad zveme mladé lidi z Lípy se zájmem o přírodu, kteří by chtěli myslivosti věnovat svůj volný čas, nebojí se fyzické práce a mají zájem se dlouhodobě vzdělávat.

Kontakt: Tomáš Indra  mob.+420736486830

 

Dne 25.7.2018 - myslivci Lípa

    

    


 


 


Vytvořeno: 22. 8. 2018
Poslední aktualizace: 3. 4. 2019 10:30
Autor: