Obsah

Obecní knihovna

Knihovna je umístěna v budově Sokolovny Lípa č.p.220.

Knihovnice:

Emilie Řezníčková

Pavlína Zlámalová

Půjčovní doba:

středa 15 - 17 hod.

Nové webové stránky knihovny

http://www.obeclipa.knihovna.cz/

knihovna.lipa@tiscali.cz

 

interiér knihovny

V knihovně je registrováno 92 čtenářů, z toho 28 do 15 let.

 

Knihovna má k dispozici naučnou i krásnou literaturu pro dospělé i děti, časopisy.
Seznam literatury najdete na http://www.kfbz.cz/katalogy.htm.
(V nabídce Katalogy vyhledejte Katalogy obecních knihoven, po kliknutí Obecní knihovna Lípa.)

Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby, meziknihovní výpůjční služby i výměnný fond knih. Dále pořádá besedy pro děti z MŠ.

Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín http://www.kfbz.cz

Lipskou knihovnu dlouhodobě vedla naše milá knihovnice paní Vlasta Pekárková,která ráda obětovala volný čas pro lipskou knihovnu, knihy i její čtenáře. Děkujeme za její ochotu a milý úsměv, dobrou radu i tip na knížky. Níže článek jako poděkování z doby, kdy v lipské knihovně působila

Beseda v obecní knihovně v Lípě

středa 29. 10. 2014

Tak jako vloni i letos jsme s dětmi z mateřské školy navštívili obecní knihovnu v Lípě. Knihovnice paní Pekárková, která má obecní knihovnu na starosti, si pro děti připravila spoustu krásných, zajímavých knížek a také povídání o tom, jak knihovna funguje a co nabízí. Besedu zahájila dotazem na to, jaké knížky mají děti doma a jaké pohádky znají. Odpověďmi dětí byla mile překvapena. S dětmi si prohlédla knížku Zvířátka celého světa, kde si ověřila znalosti dětí v poznávání našich i cizokrajných zvířátek. Pozvala je i s rodiči na návštěvu. Některé děti už do knihovny s rodiči chodí a jiné nabídka tak zaujala, že už si zamlouvaly, kterou knížku si půjčí. Děti měly bohatý výběr. Někoho zaujala pohádková knížka, někdo si prohlížel encyklopedie, malé děti si vybraly leporela, prostě každý si přišel na své. Dvojice chlapců nejvíce zaujala dětská encyklopedie o architektuře a už nám nadšeně sdělovali, co si postaví ve školce z kostek. Paní Pekárková dětem na závěr poutavě přečetla pohádku „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“ z knihy Povídání o pejskovi a kočičce.  Holky a kluci jí zatleskali, na oplátku zazpívali písničky a řekli říkanky.

Pár knih a CD s pohádkou jsme dětem půjčili i do školky.

Tato beseda nám rozšířila vzdělávací nabídku pro děti v oblasti předčtenářské gramotnosti, která je součástí školního vzdělávacího programu Máme rádi Lípu. 

Paní Pekárkové děkujeme za přijetí a příjemnou atmosféru a těšíme se na příští setkání.

děti mateřské školky v knihovně

fotky z akce                                                                                                      Bohuslava Řehůřková

                                                                                                         Ředitelka MŠ