Obsah

1991 - Obecní kronika

kronika od 1990

ukázka z kroniky

Obec vede od roku 1991 další díl Obecní kroniky.

Kronikářkou obce je Ing. Svatava Křivinková.
Kronika je uložena na obecním úřadě a je možno do ní nahlédnout. Na obecním úřadě jsou rovněž kopie dřívějších kronik.

  • Obecní kronika I. (1928 - 1948, kde je zpětně zapsána i historie dřívější)

Originály kronik jsou uloženy ve Státním okresním archivu Zlín - Klečůvka

http://zlin.mza.cz


Další kroniky v obci

  • Školní kronika (1892 - 1953) - kopie je uložena na obecním úřadě
  • Divadelní kronika (1938 -1955) - uložena na obecním úřadě
  • Kroniky SDH - uloženy v klubovně hasičské zbrojnice
  • Kronika TJ Sokol (1938 - 1977) - uložena na obecním úřadě
  • Kroniky lipských čarodějnic (2012 - 2014) - uloženy v restauraci Rybářská bašta

 


1992 - Pamětní kniha

Obecní úřad zavedl v roce 1992 Pamětní knihu u příležitosti Vítání dětí.

Vítání probíhalo v zasedací síni Úřadovny města Zlína - Želechovicích až do roku 1996. Poté bylo zrušeno Městským úřadem Zlín.

17. dubna 2004 byla tato malá slavnost obnovena v nové zasedací místnosti obce Lípa v budově Obecního úřadu a školky. Jednou až dvakrát ročně vítá starosta obce mezi stávající občany nové narozené děti. Rodiče obdrží finanční dar 2 000Kč pro jedno dítě, pamětní knihu a maminka kytici květin. Vítání dětí do života je provázeno kulturním vystoupením dětí z mateřské školy a recitátorkou z řad studentů. Slavnost je ukončena podpisem rodičů a hostů do pamětní knihy.


Fotky z Vítání dětí jsou uváděny průběžně v jednotlivých letech na webových stránkách v kapitole Přehled událostí a ve fotogalerii.

Titulní strana pamětní knihy

ukázka z pamětní knihy


2001 - Kniha návštěv

Kniha je vedena od roku 2001, kdy v září proběhly třídenní oslavy od 640. první písemné zmínky o obci.

Do knihy se vpisují krátké pamětní záznamy, vzkazy a pozdravy od návštěvníků obce z řad politiků, umělců či bývalých rodáků. Jsou zaznamenávány klasické i výroční svatby.