Obsah

Sdružení obrany spotřebitelů

Ve Zlíně byla otevřena pobočka sdružení obrany spotřebitelů.Toto sdružení je nestátní nezisková organizace založená za účelem pomáhat spotřebitelům a prosazovat jejich práva.

Sdružení obrany spotřebitelů pobočka Zlín